قلب شکسته

امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم
خود را به دقیقه ها گرفتار کنم
ساعت شده ام که دوستت دارم را
هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم

اس ام اس عاشقانه ۹۲

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی…
جـــــــــانم !

اس ام اس عاشقان

دیکتاتور
تویی و آغوشت !
که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !

 

اس ام اس عاشقانه روز

مادرم می گفت :
دوستانت را ببین ، همه به جایی رسیده اند …
نمیدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم … !!!

اس ام اس عاشقانه صبح

ز چشمت اگر چه که دورم هنوز ، پر از اوج عشق و غرورم
قبول است عمر خوشی ها کم است ، ولی با توام پس صبورم هنوز

اس ام اس عاشقانه زیبا

دیوانه نیستم !

فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

اس ام اس عاشقانه جدید

ترک دین و دل نمودم / ترک جان هم می کنم
هرچه گویی غیر عشقت / ترک آن هم می کنم

اس ام اس عاشقانه خفن

هیچوقت آرزوی “افتادن” چیزی را نداشته ام …
حالا برای اولین بار میخواهم : “لطفا بیفت” …
ای زیباترین اتفاق زندگی من !

اس ام اس عاشقانه توپ

اتل متل یه رویا به یادتم یه دریا
خواستم اینو بدونی که تو تکی تو دنیا

اس ام اس عاشقانه قشنگ

ﺑﻬﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ
ﺟﺎﻥ ﺭﺍ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻧﻢ ﮐﺰ ﻃﻠﺐ ﺧﺠﻞ
ﻣﺎﻧﯽ . . .

اس ام اس عاشقانه غمگین

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺪﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﺯﮐﺲ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﭘُﺮ ﺍ ﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻡ . . .

اس ام اس عاشقانه سنگین

ﺩﺷﻤﻦ ﺍﮔﺮ ﮐُﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ
ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺮﺍ
ﮐُﺸﺖ . . .

اس م اس عاشقانه

ﻃﺎﻕ ﺷﺪ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ، ﻣﻼﻣﺖ
ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﮎ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ
ﺭﻗﯿﻖ . . .

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴در ساعت23:15 arsalan shapaloo| |

نمیدانم چرا هیچ معلمی به ما نگفت که برای “شما” شدنِ “ما” ، “شـ” لازم نیست ، “تو” لازم است !!!

اس ام اس عاشقانه

آغوش قلبها را نزدیک می کند وقتی دردی نشسته باشد روی قفسه سینه و آرام هم نمی گیرد …
آغوش هایمان را ذخیره نکنیم ؛ آغوش را باید خرج کرد !
باید دوست داشتن را بین بازوان احساس گرفت !

اس ام اس عاشقانه جدید

قبل از اینکه عاشقم شوی مرا خوب خوب نگاه کن ، مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعدها به چشمت بیاید

 

اس ام اس عاشق

دیوانگی های دلم را به دل نگیر !
دست خودش نیست ، طفلک باور کرده بود دروغ دوست داشتنت را …

اس ام اس

یکدیگر را گم کرده ایم تا یکی دیگر را پیدا کنیم ، به همین سادگی …
سیروس جمالی

پیامک عاشقانه

دستهایم این روزها بوی حافظ میدهند …
فال که میزنم کنعانم بدجور یوسفش را میخواهد !

پیام عاشقانه

“من” به “تو” بستگی دارم …
حال من را از خودت بپرس !

مسیج عاشقانه

کوه نیستی اما صدایت که می زنم ، شعر و شور و عشق به من باز می گردد …

اس ام اس های عاشقانه

حرفهای زیادی بلد نیستم …
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید …
از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی !

اس ام اس دوست دارم

ﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺫﻭﺏ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺷﺪ
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﺍﺭﺍﺗﯽ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﻧﻤﯿﺮﺩ

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴در ساعت23:15 arsalan shapaloo| |

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ … ﻣﺮﮒ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﺳﺖ …
ﻋﺸﻖ ﯾﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ … ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ …
ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ! …

اس ام اس عاشقانه

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﯾﺪﻣﺖ…
ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﻡ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ…
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺯﺩﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ…
ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﯽ

ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه جدید

ﻣﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻏﺮﯾﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ.
ﻏﻤﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﮐﺴﺖ.
ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ.

 

اس ام اس عاشقان

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع

تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع

اس ام اس عاشق

هوای فاصله سرد است ، من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم !!

اس ام اس عاشقانه رمانتیک

گفته بودند که گنج در ویرانه هاست

راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست !

اس ام اس عاشقانه زیبا

سرکش بودم به حیله رامم کردی / ای افسونگر ، چه پخته خامم کردی

خوش چرخاندی کمند گیسویت را / در تاریکی اسیر دامم کردی . . .

اس ام اس عشق

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد

عاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شد

گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی

یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

اس ام اس زیبا

کسی که احساسات ِ تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره

چند قدم اونورتر زیر ِ پایِ کسی دیگه داره لِه می شه

شک نکن . . .

پیامک عاشقانه

گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری ، با دیوار بلند خیالم چه می کنی . . . ؟

عاشقانه

ما نه آنیم که در بازی تکراری چرخ و فلک / هرکه از دیده مان رفت زخاطر ببریم !

یا که چون فصل خزان آمد و گل رفت بخواب/ دل بعشق دگری داده ز آنجا ببریم

وسعت دیده ی ما خاک قدمهای تو بود / خاک پای قدمت را به دو دنیا ندهیم . . .

اس ام اس دوستی

مانند همیشه چشم هایم به در است

بر سفره ی ما جگر نه ، خون جگر است

ته مانده ی سفره ی شما را آورد

آری ، پدرم مورچه ی کارگر است !

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴در ساعت23:14 arsalan shapaloo| |

من کــَـر نیستم فقط از وقتی صدای تــــ♥ـــو را شنیدم دیــــگر هیـــچ صدایی شنــیدنی نیــــست.

اس ام اس عاشقانه

شراب_ چند ساله است؟ ” نامت ”
ب زبان که می آورم ” مست میشوم “

اس ام اس عاشقانه

در ســــتایش چشــــمهایــت شــعری نمی توان گفت
خاضـــعانه تنــها بــاید تماشـــا کــرد، مســت شد، رهــا شد…

 

اقاجون کپی میکنی اشکالی نداره

فقط بخاطر اینکه وجدانت ناراحت نشه و بدهکار زحمات من نشی

مارو بانام (اس ام اس عاشقانه) توبسایت یا وبلاگ لینک کن

اس ام اس عاشقانه

دنبــــــــــــالِ شاعــــــــــر شعـــــــــــــرهای من نگـــرد
تمــــــــام حرف هایــــــــم رو نوشتِ توســــــت…!

اس ام اس عاشقانه

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ ، بدونــــی نمیشـــــه امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی . . .
نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

اس ام اس عاشقانه

بند ناف روحم از تو بریدنی نیست
این همه تلاش مکن!
من این نارسی را دوست دارم ب هر قیمتی!!!!!

اس ام اس عاشقانه

نه تلخم … نه شیرین …
مزه بی تفاوتی می دهم انگار..

اس ام اس عاشقانه

دراغوشت که جای میگیرم عمیق ترگناه میکنم!من این جهنم راکه هوای بهشتی داردباهزاران بهشت خداکه بی توهوای جهنم داردعوض نمیکنم!توچه میفهمی حال وروزکسی راکه دیگرهیچ نگاهی دلش رانمی لرزاند؟بارهامیتوانستم مچت رابگیرم اما دستت رامحکمترگرفتم!اینبار تو بگو دوستت دارم!!!

اس ام اس عاشقانه

هیچ فکر کردی اگه هر ماه قبض کارکرد قلبمون رو میدادن کدوم یکی از ما عاشقتر بودیم !؟

اس ام اس عاشقانه

بببخشید برای اینکه نگفتم چقدر وسعت داشت قلب مهربانت
وقت نشد ازت تشکر کنم بابت آرامشی که هنگام حضور باتو داشتم
متأسفم که نگفتم خیلی دوستت دارم
نمی دانستم جهانم چه خالی میشود درنبود تو…

اس ام اس عاشقانه

آسمون با غرور به دریا گفت:این بالا عالیه٬ همه جا رو میشه دید
دریا جواب داد:این پایین از اون بالا خیلی بهتره٬ چون فقط تورو میتونم ببینم!

اس ام اس عاشقانه

هیچ شکی نیست که ماهر ترین دزد دنیا منم ,
نمیدانی چقدر دزدکی تـــــ♥ــــو را دیدم و نفهمیدی..

اس ام اس عاشقانه

بُگذار کَمی …. تمام ِ زندگی-ات باشَم !!!!!

اس ام اس عاشقانه

مـــوهـــایـــم که یـکدسـت هـــمرنـــگ ِ دنــــدانـــهـایــــم شـد بـــــاز هــــم بـــــا عـشق می نویـسم : دوستـــت دارم …

اس ام اس عاشقانه

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند
مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند.

آدم ها … ، باهــــــم ها و بی هـــــم ها …
زوج و فــــرد …
و منـی که انگــــار با پـــلاک تـــنهــــائی …
هیچ راهی به محدوده ی زوج و فرد نـدارم…!

اس ام اس عاشقانه

بـی تو
تنهـاییـم را پک می زنم
تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد
و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !!

اس ام اس عاشقانه

از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟
استادگفت :بله
پرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟
استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن
دست کشیده اید!؟

 

اقاجون کپی میکنی اشکالی نداره

فقط بخاطر اینکه وجدانت ناراحت نشه و بدهکار زحمات من نشی

مارو بانام (اس ام اس عاشقانه) توبسایت یا وبلاگ لینک کن

 اس ام اس عاشقانه

همیشه دور نما هاخواستنی ترند
مثل سراب
مثل فردا
مثل تو . . .

اس ام اس عاشقانه

در انــتظــار هیــچ کــس نــیســتم
اما
هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکر مــی افتد
دلــم می لرزد
شــاید تـو بــاشی…..!ا

اس ام اس عاشقانه

روزی که فکــر می کنی یه کسی رو از ته “دِل” دوس داری . . .
هیچ وقت “وِلـــش” نـکن . . .
ممکنه دوباره تــکرار نشه . . .
باید ۱۰، ۱۵ سال بُگذره تــا بفهمی همون “یه بـــــــــــار” بوده . . .
که حــالت دیگــه خوب نمیشه . . .
“عشـق” یعنی حــالـت خوب باشه . . .

اس ام اس عاشقانه

مثل نگه داشتن یک بادبادک در باد داشتنت کار دشواری است تو برو من سر به هوا هم به دنبال تو به باد خواهم رفت …

اس ام اس عاشقانه

این سکوت سنگین توسر به سرم مى گذارد…
ادامه اش بدهى،
عاشق تر مى شوم!!!

اس ام اس عاشقانه

مرا
آنگونه که دوست داری تصور نکن
من سوژه گالری پرتره عکس هایت نیستم
من همینم،بدون فتوشاپ..

اس ام اس عاشقانه

هی نیوتنتو که دم از جاذبه میزنی
مرا کشف کن
منی که مدام غم ها جذبم میشوند!!!

اس ام اس عاشقانه

چقدر دورتر از احســـآسـم ایستاده ای
آنجا که تــو ایستاده ای
صدای مرا هم نمی شنوی
چه برسد به دلـــتنـگـی …!!

اس ام اس عاشقانه

من عاشق نیستم!
فقط گاهی …..حرف تو که میشود دلم…
مثل اینکه تب کند
گرم و سرد می شود توی سینه ام چنگ می زند آب می شود

 اس ام اس عاشقانه

+ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴در ساعت17:37 arsalan shapaloo| |طراح : صـ♥ـدفــ